Nhiều quy định chưa rõ ràng hoặc khung pháp lý chưa kịp “trám lỗ hổng” bằng các quy định, trong khi thị trường lại không thể đợi pháp lý chặt chẽ, cụ thể mới “chiếu” theo đó mà vận hành.
 
 
Yêu cầu phải có bảo lãnh ngân hàng (NH) trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với nghĩa vụ bàn giao nhà ở của chủ đầu tư được quy định rất rõ trong Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản. Phía NH Nhà nước cũng đã có Thông tư 07/2015/TT-NHNN ban hành hướng dẫn về bảo lãnh nhà ở dự án.
 
 
Có thể điểm danh những chủ đầu tư đã công bố các dự án có sự bảo lãnh của NH, cũng là những chủ đầu tư lớn trên thị trường như Novaland, Hưng Thịnh, Khang Điền, Đất Xanh…. Uy tín của chủ đầu tư có lẽ cũng là một trong những bảo chứng khiến họ dễ tìm kiếm được NH bảo lãnh cho dự án hơn những DN nhỏ khác.
 
Nhưng liệu các dự án được bảo chứng của NH có mang tính “hình thức” hay không? Một chuyên gia cho rằng người mua nhà có thể thực thi khảo sát theo đúng thứ tự hướng dẫn mà văn bản NHNN ban hành.
 
Theo đó, quy trình thực thi, kiểm chứng bao gồm các bước: (i) chủ đầu tư và NH ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, (ii) khi chủ đầu tư nhận được yêu cầu mua, thuê mua nhà cụ thể của từng khách hàng thì sẽ ký hợp đồng mua, thuê mua nhà, (iii) trên cơ sở thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký với khách hàng, NH phát hành cam kết bảo lãnh (dưới hình thức thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh) cho bên nhận bảo lãnh là người mua, thuê mua nhà.
 
Ghi nhận tại một số sàn giao dịch, nhiều người khách hàng vẫn phản hồi rằng trong quá trình tìm hiểu một số dự án của DN đã công bố được NH bảo lãnh, thì các nhân viên môi giới vẫn không cung cấp được bản sao của thỏa thuận cấp bảo lãnh là thỏa thuận ghi nhận việc NH đồng ý cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh cho chủ đầu tư đối với dự án liên quan. Có môi giới còn trả lời là không thể có bản sao này để cấp cho khách hàng do NH không bảo lãnh riêng cho từng căn hộ.